Praat met elkaar

Een goed gesprek kan veel opleveren. Nieuwe inspiratie en inzichten bijvoorbeeld, maar ook allerlei vormen van samenwerking, ondernemersruimte, nuttige netwerken en waardering. Of gewoon een welkom steuntje in de rug. Een dialoog kan dus waardevol zijn. Toch is het lang niet voor iedereen even vanzelfsprekend om een dialoog aan te gaan.

Deel ervaringen en ideeën

Veel agrariërs hebben plannen voor de toekomst. Voor het uitvoeren van die plannen kan het verstandig zijn om in gesprek te gaan met de samenleving, zoals de buurt, consumenten, of de gemeente. Om agrariërs bij die gespreksvoering te begeleiden, is vanuit het project ‘Voer voor Dialoog’ een start gemaakt met een aantal case studies. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de ondernemer in kwestie wordt geholpen om stappen te zetten bij het uitvoeren van zijn toekomstplannen, en de projectpartners verkrijgen waardevolle input en inzichten om te verwerken in handvatten om de dialoog tussen boeren en burgers te stimuleren.