Boerderij 't uitje

Eén van de deelnemers is Boerderij ’t Uitje van Marieke van Beers-Uijen. Marieke runt samen met haar man Koen een gemengd bedrijf in Niftrik.

Eén van de deelnemers is Boerderij ’t Uitje van Marieke van Beers-Uijen. Marieke runt samen met haar man Koen een gemengd bedrijf in Niftrik.

De boerderij is vernoemd naar de familie Uijen, die al generaties lang vanaf 1865 aan de rand van de dorpskern van Niftrik boert. Koen en Marieke Uijen runnen met hun gezin dit gemengde bedrijf met varkens (op twee locaties), zoogkoeien en akkerbouw.

Marieke (verwijzend naar de familienaam Uijen): “De laagjes van de ‘ui’ staan symbool voor de samenhang en de verbinding met de maatschappij én voor agrarisch ondernemerschap volgens de kringloopgedachte. We zijn bezig met de zoektocht naar een nieuwe koers. Zo onderzoeken we hoe we nóg meer binnen een gesloten kringloop kunnen ondernemen, met een plus voor dierenwelzijn, en hoe we dit kunnen vertalen naar een verdienmodel. De band met de samenleving vormt een rode draad in de rijke geschiedenis van de boerderij. Het zou mooi zijn als we dat aspect kunnen verweven in de uitvoering van de plannen. Om het bedrijf aantrekkelijker te maken is het idee om gronden rondom het boerderij gastvrijer te maken voor bezoekers en voor mensen die eventueel willen meehelpen. Het plan is om de historische boomgaard weer terug te brengen en de mengelmoestuin uit te breiden. Daarnaast willen we de mogelijkheden voor agroforestry en de verkoop van lokale producten verkennen.”

Samenwerking

“Vorig jaar zomer hebben we via Boert Bewust Rijk van Nijmegen een aantal evenementen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een boerenbootcamp. Deze zomer staan biggetjes knuffelen, modder experience en een adem- en ijsworkshop op het programma. We staan open voor lokale samenwerking. Sinds kort werken we samen met een lokale ginstokerij, River Run. Wij leveren de granen en de distilleerderij gebruikt deze om moutbeslag te maken, wat uiteindelijk dus alcohol wordt. Bij dat proces vormen de gekookte granen een restproduct, die wij vervolgens weer terugkrijgen en gebruiken als voer voor onze scharrelvarkens. Zo worden de granen volledig en eigenlijk zelfs twee keer benut, een mooi staaltje van circulariteit!”

 

De laagjes van de ‘ui’ staan symbool voor de samenhang en de verbinding met de maatschappij én voor agrarisch ondernemerschap volgens de kringloopgedachte

Doelstelling voor de dialoog

Er zijn dus veel ideeën voor Boerderij ’t Uitje, waarvan in 2021 al een aantal gerealiseerd zijn. Tot dusver is de samenwerking vooral met bekenden geweest. Marieke wil dit graag verder uitbreiden naar een breder netwerk en naar concepten die ook bijdragen aan het verdienmodel van Boerderij ’t Uitje. Met de belevenisboerderij wil Marieke mensen ervaringen aanreiken en in contact brengen met waar hun voedsel vandaan komt. Ze wil dat Boerderij ’t Uitje bezoekers meeneemt in een zoektocht naar een meer duurzaam leven. De boerderij moet tevens een podium/ontmoetingsplek vormen om het gesprek aan te gaan over veranderingen in de landbouw.

Marieke wil graag weten hoe zij in contact kan komen met de juiste mensen die mee willen denken over het uitbouwen van haar plannen voor Boerderij ’t Uitje. Kernvraag hierbij is: met wie moet ik in gesprek gaan en op welke manier kunnen deze personen mij helpen om mijn ideeën te verwezenlijken? Een voorwaarde hierbij is dat het initiatief een positief verdienmodel moet hebben én dat de ontwikkelingen op het bedrijf ‘passend’ zijn in de dorpsgemeenschap.

Dialoog diner

Tijdens vervolgstappen van de case study wordt Marieke geholpen bij het verder ontwikkelen van haar ‘droombeeld’ voor Boerderij ‘t Uitje. Tegelijkertijd volgt een zoektocht naar een bredere schil van mensen en die willen meedenken en -doen. Marieke wordt hierbij begeleid voor het vertellen van ‘het juiste verhaal’. Een eerste stap is inmiddels gezet. Daarbij is gebruik gemaakt van een bijzondere methode: een DoeMee Dialoog diner. De tafelgasten hebben tijdens het Dialoog diner niet alleen besproken wat zij van Mariekes ambities vinden, maar ook nagedacht over wat zijzelf zouden kunnen doen.

Video’s in artikel
DoeMee Dialoog Diner
Tafelgasten