Over ons

Benieuwd naar het team achter Voer voor Dialoog? Lees het hieronder!

2326 vleesvee 1920

Benieuwd naar het team achter Voer voor Dialoog? Lees het hieronder!

Wie zijn we?

Het team achter Voer voor Dialoog bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties: Boert Bewust, Boeren van Nederland, Agrifirm, DeHeus, AgruniekRijnvallei, Aeres Hogeschool Dronten, Wageningen Research en LTO Noord.

LTO Noord is penvoerder en draagt zorg voor een deel van de uitvoering. Wageningen Research coordineert de PPS en voert samen met Aeres Hogeschool Dronten (praktijk)onderzoek uit ten behoeve van kennisdeling en toolontwikkeling.

Boert Bewust en Boeren van Nederland toetsen ontwikkelde hulpmiddelen én organiseren de vertaling daarvan naar de praktijk. Agrifirm, DeHeus en AgruniekRijnvallei dragen financieel bij en leveren input vanuit hun eigen expertise.

Wat doen we?

We houden ons bezig met het beschikbaar stellen van kennis en middelen op het gebied van dialoog. Daarbij onderscheiden we de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen
  • Inventarisatie en ontwikkeling van hulpmiddelen en kennis
  • Praktijksituaties (casestudies) ter verdieping van dialoogvoering in de praktijk
  • Ontwikkeling trainingsmodules

…en met welk doel?

Het doel is het creëren van wederzijds begrip tussen boer en burger, resulterend in vitale agrarische bedrijven die bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving, waar boer en burger samen trots op zijn!