Maak van 2023 het jaar van de goede dialoog tips van onze partners

Ook in 2023 blijft het voor boeren en tuinders belangrijk om dialoog met de omgeving aan te gaan. Met als doel wederzijds begrip te creƫren tussen boer en burger. Want een goede dialoog draagt bij aan ontwikkelruimte voor boeren en tuinders, voor de sector, voor de samenleving, kortom, voor ons allemaal. Bij Voer Voor Dialoog helpen we daarbij met tools, tips en tricks die kunnen ondersteunen bij het voeren van een dialoog.

Diverse bedrijven en organisaties zijn als partner aangesloten bij het project. Wat zijn de goede voornemens van de betrokken partners, als het gaat om het voeren van een dialoog? We spraken hen stuk voor stuk met de vraag: Wat is jouw wens, ambitie of tip voor 2023 op het gebied van dialoog voeren?

Boert Bewust - Wim Zaalmink
‘Vanuit Boert Bewust hebben wij gemerkt dat het voeren van een dialoog tussen boeren en burgers lastig kan zijn. Er is vaak sprake van een zekere schroom en boeren voelen zich soms in de verdediging gezet. Ik denk dat we meer van elkaar kunnen leren hoe dit aan te pakken’, aldus Wim Zaalmink, voorzitter bij Boert Bewust. ‘Bijvoorbeeld door met enthousiasme over onze bedrijven te praten. Van daaruit kun je het gesprek aan met burgers hoe zij daar tegenover staan. Onze ambitie voor 2023 is dan ook dat we met nog meer burgers in gesprek gaan. Wat zijn hun beweegredenen om zich meer of minder te interesseren in het agrarische bedrijf en de ondernemer. Zodat we daar met ons dialoog beter op in kunnen spelen.’

Aeres Hogeschool - Ron Methorst
Ron Methorst, lector bij Aeres hogeschool: ‘Een dialoog is een kans om elkaar te ontmoeten en te delen wat ons blij maakt of ons raakt. Onze ambitie voor dit jaar is om deze manier van communiceren verder te ontwikkelen door te focussen op verwondering en emoties. Dit kan ons helpen om meer begrip te krijgen voor elkaar.’

LTO Noord - Marbel de Graaf
Marbel de Graaf, provinciale voorzitter Noord-Holland bij LTO Noord, geeft als tip: ‘Bedenk waarom je ook alweer boer bent en wat het mooie is van het vak. Sluit af en toe even je oren voor alles waarover gediscussieerd wordt en bedenk waar je goed in bent. Houd dat positieve gevoel vast en probeer die kracht uit te stralen. We hebben een prachtig beroep!’

Wageningen University & Research (WUR) - Darleen van Dam
‘Het jaar 2022 was bewogen en turbulent voor de landbouwsector. Er is gebleken hoe belangrijk goede communicatie is en wat kan gebeuren als we te weinig aandacht besteden aan de manier waarop we mededelingen doen of ons uitspreken. Voor 2023 wil ik graag meegeven dat we het niet altijd met elkaar eens hoeven zijn. Dialoog creëert mentale ruimte om elkaar te begrijpen en eventueel samen oplossingen te vinden’, vertelt Darleen van Dam, onderzoeker bij WUR. De hele sector is nog zoekende en er is geen ‘one-size-fits-all’ oplossing. Als we vaker de dialoog aangaan en vooral naar elkaar luisteren, kunnen conflicten gemakkelijker worden opgelost.’

De Heus - Roel Gremmen
Roel Gremmen, hoofd public affairs bij De Heus, ‘Mijn wens is meer rust en respect voor elkaar in de sector, zodat een échte dialoog gevoerd kan worden in plaats van dat we elke keer verzanden in debat. Alleen samen kunnen we namelijk toewerken naar een toekomstbestendige veehouderij.’

Boeren van Nederland - Jeanet Brandsma
Tot slot geeft Jeanet Brandsma, Boeren van Nederland, mee: ‘Mijn wens voor 2023 is dat alle boeren ruimte krijgen om oplossingsrichtingen voor hun eigen situatie te zien. Voor iedere boer is dit anders, afhankelijk van de plek waar je boert, fase van je leven, wel of geen opvolging. Juist door gesprekken aan te gaan met de samenleving in de breedste zin (regionaal maar ook landelijk) krijg je meer gevoel welke kant het opgaat en hoe je naar je eigen situatie kan kijken met daarbij de mogelijkheden.’

Mooie en inspirerende woorden van de partners binnen het project Voer Voor Dialoog. Wat zijn jouw goede voornemens voor 2023 als het gaat om het voeren van een dialoog? Deel het met ons!