Eerste oogst bijeenkomst 'dialoog en samenwerking in de sector'

Hoe belangrijk is het om in tijden van crisis de dialoog te blijven voeren? Hoe doe je dat als posities steeds verder verharden en wat levert het op? Ruim 20 geïnteresseerden verzamelden zich 15 september in Apeldoorn tijdens de themabijeenkomst ‘dialoog en samenwerking in de sector’ om samen na te denken over deze vragen. Procesbegeleider Onno van Eijk kijkt positief terug op deze dag: ‘’Goed om een groep betrokken, energieke en gedreven mensen te zien die geloven in een open en eerlijke verbinding met de samenleving en zich inzetten voor dit onderwerp.

Luisteren is de basis
Direct in het begin van de bijeenkomst werd door een oefening het belang van actief luisteren duidelijk. Aan de hand van verschillende thema’s stelden de deelnemers elkaar vragen over dialoog en moesten daarna het antwoord van de ander door te actief luisteren en samen te vatten herhalen. Door de luisteroefening kwam naar voren welke zaken de groep belangrijk vindt voor het voeren van een dialoog en welke overeenkomsten en verschillen er zijn.

Gemene deler
‘De basis waarop alle deelnemers verbonden zijn is met de vraag ‘hoe draag ik op een goede manier uit wat ik doen en waarom ik dat doe. Hoe laat ik dat mensen op een open en toegankelijke manier zien en ervaren?’ licht Onno van Eijk toe. ‘Uit de groep blijkt dat dat er op dit thema graag ervaringen worden gedeeld en hoe de deelnemers dit zelf in de praktijk brengen’.

Energie van elkaar
‘Mijn aandacht en energie om open het gesprek aan te gaan neemt af, maar die energie komt weer sterk terugkomt door ‘gewoon’ met elkaar bijeen te komen’ licht Jeanet Brandsma (melkveehouder en initiatiefnemer Boeren van Nederland) toe. ‘Het bijeenkomen met gelijkgestemden is erg belangrijk’. Vanuit de groep kwam duidelijk naar voren dat het veel energie en eigen motivatie vraagt om in de huidige dynamiek van de sector en maatschappij, steeds weer op het gesprek aan te gaan en dat het prettig dat organisaties of bedrijven hier het initiatief in nemen.

Genoeg inspiratie en enthousiasme voor vervolg
De komende tijd werken (project)partners en deelnemers samen aan een uitwerking voor een vervolgbijeenkomst. Hoe de vervolgbijeenkomsten er uit zullen zien is op basis van de opgehaalde behoefte en leervragen. Maar dat er een vervolg komt is geen twijfel over.

Meedoen?
Zoek jij ook naar manieren om de dialoog aan te gaan, wil je je ervaringen met ons delen en/of wil je op de hoogte blijven van vervolgbijeenkomsten? Laat dan hier je e-mailadres achter.